MILLORA I PERFECCIONAMENT DELS ASPECTES TÈCNICO‐TÀCTICS I FÍSICS DEL JUGADOR/A

Tecnifutbol és una empresa de serveis futbolístics, que està en actiu des de l’any 1995, integrada per entrenadors (nivells UEFA PRO, UEFA A) preparadors físics (llicenciats C.A.F.E.), entrenadors de porters, i d’altres professionals del futbol, que des de la gestió d’instal∙lacions fins a productes per a jugadors, formació de tècnics, organització de campus internacionals, tecnicficacions, etc… desenvolupa tots els productes tècnics al voltant del futbol.

Pots descarregar informació detallada mitjançant els següents enllaços:

Foto Tecnifutbol

PRESENTACIÓ DIA 29 DE SETEMBRE
A LES 20:00h AL CENTRE CÍVIC DE
FERRERIES TORTOSA (antic mercat)

Comparteix-ho!